Saggio

SAGGIO DEGLI ALLIEVI

CLASSE DI ARTE SCENICA

M° PANIGHINI

Martina Bianculli, Chiara Negretti, Claudia Riso, Anna Gaspa, Jeong Hyeseong, Kim Jia, Mirea Marchetto Mollica, Toru Oki, Anna Canistro, Dong Xu, Wang Sijie, Guo Hanze, Zhang Shuhao, Francesca Shtalbi, Zhou Zibo, Yu Zhuyun, He Yi, Liu Yanni, Xu Henghe, Kim Jinsol, Jeong Hyeseong, Davide Sensales, Jeong Sunyoung, Lee Byeong Ryoung, Marta Masola, Ye Teng, Sohn Jungmin, Zhang Jie, Masaya Habu, Andrea Camilla Mambretti

Riccardo Arrigoni, Matteo Failla, pianoforte

Giovedì 13 giugno ore 16:00, Auditorium del Conservatorio