Delibere a.a. 2017-2018

  • Delibere CA n. 1 del 23 novembre 2017
  • Delibere CA n. 2 del 15 gennaio 2018
  • Delibere CA n. 3 del 1 marzo 2018
  • Delibere CA n. 4 del 27 marzo 2018
  • Delibere CA n. 5 del 20 aprile 2018
  • Delibere CA n. 6 del 7 maggio 2018
  • Delibere CA n. 7 del 31 maggio 2018
  • Delibere CA n. 8 del 7 luglio 2018
  • Delibere CA n. 9 del 4 ottobre 2018

Delibere a.a. 2016-2017

Delibere a.a. 2015-2016